گردشگری

معرفی رشته گردشگری دیپلم گردشگری به دلیل جذابیت دروس دیپلم گردشگری و سادگی و درصد قبولی بالا، در مقایسه با سایر دیپلم ها مخصوصاً برای شاغلین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. متقاضیان اخذ دیپلم گردشگری در مدت 6 تا 9 ماه می توانند موفق به گرفتن دیپلم گردشگری آموزش و پرورش شوند. با اخذ دیپلم […]