موفقیت با نوین پژوهش
آزمون فنی حرفه ای

بعد از دریافت مدارک فنی و حرفه ای با ارائه شناسنامه ، کارت ملی و پاسپورت به یک دارالترجمه مراجعه نمایید تا کارهای ترجمه انجام شود.

 

 

آموزشگاه ورزمان برای امتحان تئوری نمونه سوال و کتب مناسب را در اختیار هنرجو قرار میدهد و موارد آزمون عملی هم در طول دوره تدریس می شود.

 

 

کارآموز می تواند بعد از پایان دوره آموزشی نهایتا دوبار آزمون تئوری و دو بار آزمون عملی دهد و اگر غیبت کند یا قبول نشود حذف می شود.

 

 

نمره از 100 می باشد (قبولی در کتبی 50 و در عملی 70 )

همراهان ما

555
sepidar-1
holoo
IMG14194357
فنی حرفه ای
کمیته امداد
5/5