آموزشWORD

آموزش ورد و نحوه تایپ کردن معمولا اولین چیزیست که هر کس تمایل به یادگیری آن دارد .چرا که بهترین نرم افزار در نامه نگاری،تایپ مقاله های علمی و امور تجاری است. از مجموعه آفیس و نرم افزار wordمیتوان کارهای زیادی در حوزه تایپ و نگارش انجام داد . این دوره مناسب تمای افراد مبتدی […]