طراحی سایت

دراین مقاله سعی داریم تا شما را با آموزش طراحی سایت آشنا کنیم .درابتدا تعریفی از طراحی سایت رابیان میکنیم: طراحی سایت چیست؟ به مهارت ساخت وطراحی صفحات وب طراحی سایت میگویند وبه شخصی که این کار را میکند طراح سایت گویند.سایتها درگذشته با کدنویسی به فعالیت خود ادامه میدادند ولی از سال 2014 با […]