آموزشگاه فنی و حرفه ای نوین پژوهش در سال 94 با هدف ارائه خدمات نوین و کاربردی در شهرستان فراهان تاسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد.آموزشگاه نوین پژوهش اولین آموزشگاه فنی و حرفه ای در سه شهرستان تفرش آشتیان و فراهان میباشد که دارای بیش از 60 رشته متونع در زمینه های کامپیوتر ، حسابداری،معماری وگردشگری میباشد.موسس آموزشگاه سرکار خانم خدیجه غیاث آبادی میباشند که فارغ التحصیل رشته مدیریت گردشگری در مقطع کارشناسی میباشند.مجموعه ما در حال حاضر بیش از 8 همکار ثابت در کنار خود دارد .

یکی از اهداف مهم و اصلی آموزشگاه نوین پژوهش آموزش های کاربردی مطابق با نیاز بازارکار میباشد ازاین رو سالانه کارآموزان بسیاری در بازار کار مشغول هب فعالیت میشوند.